DOLAR

15,9590$% 0.46

EURO

16,9131% 0.57

STERLİN

20,0314£% 0.6

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.533,00%0,26

BİTCOİN

481594฿%2.64085

a

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 26 Ocak tarihli son sayısında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Tekirdag Namik Kemal Universitesi 49 Sozlesmeli Personel Alimi Yapacak 740x420
google news

Üniversitemiz Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 49 (kırkdokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

Branş Dağılımı:

 

1 20 478x420 2 13 480x420 3 10 4 3 481x420 5 1 6 1 481x420

 

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

 • KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER:

 • Başvuru Formu  (Bilgisayar   ortamında   eksiksiz   olarak   doldurulup   ilgili   alana yüklenecektir).
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
 • SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
 • Askerlik durumunu bildirir belge NOT:
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bir pozisyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 • Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar;
 • İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP