DOLAR

15,8692$% 2.1

EURO

16,8088% 3.28

STERLİN

19,8904£% 3.51

GRAM ALTIN

926,91%1,76

ÇEYREK ALTIN

1.513,00%1,12

BİTCOİN

478494฿%3.64066

a

Akdeniz Üniversitesi 24 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 1 Mart tarihli son sayısında, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Akdeniz Universitesi 24 Sozlesmeli Saglik Personeli Alimi Yapacak 740x420
google news

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

– GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4)  657  sayılı  Kanun’un  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  ile  gece  nöbeti  tutmasına  ve  vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı esas alınacaktır.

Hemşire adaylarının 60 (altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Son 1 (bir) yıl içerisinde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel  olarak  istihdam  edilenlerden,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8)  Başvuracak  adayların  başvurduğu  nitelik  kodunun  karşısında  yer  alan  aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

9)  Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Yukarıda  belirtilen  pozisyona  başvuruda  bulunacak  adayların  http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden başvuru yapacağı pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

2) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların KPSS puan türünün tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Adli   Sicil   Kaydı   belgesi   e-Devlet   üzerinden   resmi   kurum-devlet   memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.

4) Mezuniyet  belgesi  e-Devlet  üzerinden  barkodlu  üretilmeli  ve  bu  belge  orijinal formatında  yüklenmelidir.  Mezun  olunan  bölüm  /  programın  başvurulan  pozisyona  uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

6) Başvurusu  “Başvuru  onay  işleminiz  tamamlanmıştır”  ibaresi  görülmeyen  hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

10) Online  Başvuru  işlemleri  sırasında  gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  ya  da  beyanda bulunduğu  veya  eksik  evrak  verdiği  sonradan  tespit  edilenler  ile  istenilen  belgeleri  ibraz etmeyenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacak,  sözleşmeleri  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Asass

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen                   gerekli        belgeler   Üniversitemiz       Personel  Daire            Başkanlığının        http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirmeler  KPSS  puan  sıralamasına  göre  yapılacak  olup,  adayların  KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.

 

4) Yedek  olarak  atanmaya  hak  kazanan  adaylar  asil  adayların  taşıdığı  şartları  yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  atanmaya  hak  kazanan  ve  http://personel.akdeniz.edu.tr/  web  adresinde  ilan  edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.

7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP