DOLAR

15,9782$% 0.23

EURO

16,8134% 0.67

STERLİN

19,8755£% 0.94

GRAM ALTIN

937,90%0,84

ÇEYREK ALTIN

1.536,00%0,26

BİTCOİN

464694฿%-3.03767

a

Samsun Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli son sayısında, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Samsun Universitesi 4b Sozlesmeli Personel Alimi Yapacak 740x420
google news

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Adaylar belirtilen ilanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla ilana başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2-E-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

3-Daha önce çalışırken kurumumuzca iş akdi feshedilenler ve kurumumuzdan kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca  sözleşmeli  personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

5-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak).

4-Başvuracak   adayın   durumunun;   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanununun   4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru  Formu  (http://www.samsun.edu.tr  internet  adresinden  yapılacak  duyurudan temin edilecektir.)

2-Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3-Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi  (e-Devlet  üzerinden  alınan  nüfus  kayıt  örneği  de  kabul edilecektir.)

4-Öğrenim Belgesinin (İlanda belirtilen tüm öğrenimlerine ilişkin) aslı veya onaylı örneği (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5-2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru yapılan ilanda belirtilen puan türünde ve kontrol numarası bulunan bir sureti)

6-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7-Adli Sicil Durum Belgesi

8- “2022-1-1”, “2022-1-3”, “2022-1-4”, “2022-1-5”, “2022-1-7”, “2022-1-10”, “2022-1-

11”, “2022-1-12” nolu ilanların açıklama kısmında yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği.

9- “2022-1-3” Nolu ilan için karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi (Yapılan işin unvanını ve süresini belirten)

Not: 1-İstenilen belgelerin aslı atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir. 2-e-Devlet üzerinden alınan barkodlu/karekodlu çıktılar kabul edilecektir.

54 223x300 53 191x300

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine  kadar)  Üniversitemiz  web  sayfasından  (http://www.samsun.edu.tr)  temin  edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya aşağıda bildirilen adrese kargo/posta ile müracaat edeceklerdir. (Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Evrakların yanlış birime ve/veya adrese teslim  edilmesinden,  posta  ile  başvuran  adayların  başvurularının,  postadaki  gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

2- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

3- Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar http://www.samsun.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek (kontenjan sayısının iki katı) adayların isimleri  başvuru  bitiş  tarihinden  sonraki  7  (yedi)  gün  içerisinde  belirlenecektir.  Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar http://www.samsun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

2-Atanmaya  hak  kazanan  adayların;  sonuçların  http://www.samsun.edu.tr  adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen  Personel  Daire  Başkanlığına  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  İşe  başlama  için  gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.samsun.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

3-Asıl  kazananlardan  verilen  süre  içerisinde  başvuran  olmadığı  veya  aranan  şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4-Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması yapılacak ve sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

5-Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı   Kanunun   62’nci   maddesinde   belirtilen   süreler   içerisinde   aday  görevine   başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

6-İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP