DOLAR

18,6407$% 0.04

EURO

19,3211% 0.13

STERLİN

22,3257£% 0.21

GRAM ALTIN

1.043,54%0,14

ÇEYREK ALTIN

1.684,00%0,17

BİTCOİN

302454฿%-1.54427

a

Nargilenin Zararları

Nargilenin zararları karmaşıktır, ancak kullanımlarını etkileyebilecek birkaç ortak faktör vardır. Sosyal kabul edilebilirlik ve nikotin bağımlılığı dahildir.
saglikagi.net
Nargilenin Zararları
google news

Nargilenin zararları karmaşıktır, ancak kullanımlarını etkileyebilecek birkaç ortak faktör vardır. Bunlara zarar algısı, sosyal kabul edilebilirlik ve nikotin bağımlılığı dahildir. Bu faktörleri anlamak, gençlerin nargile içmesini hedefleyen müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu çalışmanın bulguları, ebeveynleri ve gençleri nargile kullanımının riskleri konusunda eğitmek gibi daha etkili önleyici tedbirlerin geliştirilmesinin bilgilendirilmesine yardımcı olabilir.

Nargilenin Zararları

Tütün İçme Kalıpları

Nargilenin zararları insan sağlığı için birkaç olumsuz sonucu vardır. Fiziksel risklere ek olarak nargile dumanının psikolojik sonuçları da olabilir. Bazı araştırmalar, nargile kullanımının artan bağımlılık riski ve diğer olumsuz sağlık ağı sonuçları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Nargile kullanımına katkıda bulunan psikolojik faktörleri araştırmak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bir çalışmada, sigara içenler sigara içmeyenlere kıyasla hayatlarında çok daha erken nargile kullanmaya başladılar. Ayrıca, nargile kullanıcılarının sigara içmeyenlere kıyasla genç yetişkin olma olasılığı daha yüksekti. Bu çalışmaların sigara içimi ile karıştırıldığına dikkat etmek önemlidir.

Araştırmacılar, nargile kullanımıyla ilişkili sigara içme düzenlerini ve zararlarını değerlendirmek için bir çalışma yürüttüler. Katılımcılardan nargile içip içmediklerini ve son bir ay içinde sigara ve alkol içip içmediklerini bildirmeleri istendi. Ayrıca, sigara içme alışkanlıklarını onaylayacak bir sosyal grubun üyesi olup olmadıklarını bildirmeleri istendi. Ayrıca sonuçlar, nargile kullanıcılarının gelecek yıl sigara içme niyetini onaylama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle genç yetişkinler arasında nargile kullanımı artmaktadır. Nargile içiminin yaygınlığı% 12,4’tür ve nargile kullanımının hamile kadınların% 32,8’ini etkilediği tahmin edilmektedir. Bu, hamile kadınların farkında olmasalar bile nargile dumanına maruz kaldıklarını göstermektedir.

Sosyal damgalama, nargile kullanımını etkileyebilecek en önemli faktörlerden biridir. Nargile kullanımı, sigara içmekten daha büyük sosyal damgalanma ile ilişkilidir. Bu nedenle nargile kullanımını etkileyen bağlamları belirlemek çok önemlidir.

Nargilenin Zararları

Bilinen Zararlar

Amerika Birleşik Devletleri’nde genç yetişkinler arasında nargile kullanımı artmaktadır. Araştırmacılar bu yeni eğilimin potansiyel zararlarını anlamaya çalışıyor ve bir dizi müdahale geliştirdiler. Sınırlamalarına rağmen, bu müdahaleler genç yetişkinler arasında nargile kullanımını azaltma sözü verdi.

Nargile içenlerin psikolojik ihtiyaçları da rol oynayabilir. Stresi, öfkeyi, depresyonu hafifletmek veya sadece zevk almak için sigara içebilirler. Nargile içme deneyimi genellikle boş zamanlarla ilişkilendirilir ve bu da stresi azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kullanıcının konsantrasyonunu iyileştirmek ve endişeli veya kızgın hissetme eğilimlerini azaltmakla da ilişkilidir.

Nargile kullanımı popülerlik kazanırken, algılanan zararların birçok insanın inandığı kadar şiddetli olmadığına dikkat edilmelidir. Nargile içmenin algılanan zararları tütün kullanımına göre daha düşüktür. Bu fenomenle ilgili bir araştırma, ankete katılan beş kişiden birinin hayatlarında en az bir kez nargile kullandığını buldu. Bununla birlikte, düzenli olarak nargile kullanan kişilerin diğer tütün kullanımına girme olasılıkları daha yüksekti. Bu bulgu, nargilenin popülaritesinin kısmen onu kullanma riskleri hakkındaki yanlış anlamalardan kaynaklanabileceğini göstermektedir.

Bir çalışma, insanların nargile içimi hakkındaki inançlarının, bu zararların algılanmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu. Katılımcılar ayrıca Nargilenin zararları arasında akciğerlerini ve ağız boşluğunu etkilediğine inanırken,% 1’den azı bunun sadece kalbi etkilediğine inanıyordu. Çalışma ayrıca insanların nikotin ve karbon monoksit bilgisinin zayıf olduğunu buldu. Ayrıca, birçok katılımcı bir saatlik nargile içmenin 100 sigara içmeye eşdeğer olduğunun farkında değildi.

Çalışmaya 18-35 yaş arası 204 genç katıldı. Çoğu lisans ve yüksek lisans öğrencisiydi. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi nikotinin bağımlılık yapan bir kimyasal olduğunu biliyordu. Ayrıca Nargilenin zararları arasında akciğer kanseri ve solunum yolu hastalığı riskini artırır. Ayrıca periodontal hastalıklar ve ağız hastalıkları olasılığını artırır. Ek olarak, nargile içenler nikotin bağımlılığı geliştirebilir. Nargile risklerine rağmen, sigara içmeyenlere göre sigara içme olasılıkları daha yüksekti.

Nargilenin Zararları

Sosyal Kabul Edilebilirlik

Nargilenin zararları içiminin sosyal olarak kabul edilebilirliği, tütün önleme kampanyaları bağlamında sorulması gereken önemli bir sorudur. Nargile tütününün büyük ölçüde akranlarıyla sosyal ortamlarda tüketildiğini kabul etmek önemlidir. Önceki çalışmalar, akranların gençlerin nargile içme davranışını şekillendirmedeki etkisini vurgulamıştır. Nargilenin zararlarından bazıları tütünü kullanımında normatif inançların ve akran etkisinin rolü de çeşitli çalışmalarda incelenmiştir.

Güney Afrikalı gençlerde nargile içmenin sosyal olarak kabul edilebilirliğinin kapsamı belirsizdir. Akran baskısının ne ölçüde bir faktör olduğu ve nargile içmenin yaygın bir sosyal etkileşim biçimi olduğu bilinmemektedir. Bu çalışma, Cape Town’daki Metro Doğu Eğitim Bölgesi’nden 9. Sınıf ergenlerde bu soruları araştırmayı amaçlamıştır. 270 Katılımcıyı içeriyordu ve bir anket uyguladı. Veriler SPSS kullanılarak analiz edildi.

Çalışma, nargile kullanıcılarının ağırlıklı olarak erkek ve İspanyol / Latin olduğunu ortaya koydu. Ancak İspanyol olmayanlar da nargile içiyorlardı. Nargile kullanımı, kullanım sıklığı azalmasına rağmen, sigara içimindeki azalma ile ilişkili değildi.

Bu çalışmanın sonuçları ayrıca, nargilenin sigaradan daha az zararlı olduğuna inananların, bırakma ilacının etkinliğine inanma olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu bulguların marjinal etkisi küçük ve marjinal olarak anlamlıydı: sırasıyla% -25,% -34.7 ve% -22.3. Modelin verilere doğru uyup uymadığını belirlemek için Hosmer-Lemeshow uyum iyiliği testi yapıldı. Sonuçlar, modelin verilere uygun olduğunu gösterdi.

Genç nargile kullanımını azaltmak için ürüne özel kapsamlı iletişime ihtiyaç vardır. Sağlık uygulayıcılarının, eğitimcilerin ve politika yapıcıların birleşik çabalarını gerektirir.

Nargilenin Zararları

Nikotin Bağımlılığı

Nargilenin zararları içmek zararlı olabilir. ABD Genel Cerrahına göre, nargile dumanında bulunan nikotin, eroin veya kokain kadar bağımlılık yapıyor. Nargile tütünü sigaradan neredeyse iki kat daha fazla nikotin içerir. Bu, sigara içenlerde fiziksel bağımlılık ve yoksunluk belirtilerine neden olmak için yeterlidir. Nargile kullanan birçok kişi kısa sürede bağımlı hale gelebilir. Ne yazık ki, nargile kullanımı gençler arasında giderek daha popüler hale geldi.

Nargilenin zararları tütünü içmek, özellikle genç erişkinlerde çok sayıda sağlık sorunuyla ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar, nargile içmenin sıklıkla akciğer kanseri ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini artırdığını göstermiştir. Ek olarak, nargile içmek nikotin bağımlılığı ve ardından sigara içilmesi ile de ilişkilidir.

Ancak nargile kullanımı ile nikotin bağımlılığı arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Burada yapılan çalışmada, üniversite öğrencileri arasında nargile içmenin algılanan zararlılığı ile ilişkili faktörler incelenmiştir. Bulguları, bu risk altındaki nüfusu hedef alan etkili önleme programlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Çalışma, nargile tütünü kullanıcılarının nargile tütünü kullanımını sigara içmekten daha az zararlı olarak algılama eğiliminde olduklarını ve nargile tütünü kullanımıyla ilişkili sağlık tehlikelerinin daha az şiddetli olduğuna inandıklarını buldu. Ayrıca, bu genç yetişkinlerin seyrek nargile kullanım şekilleri, nikotin bağımlılığı geliştirme riski altında olmadıklarına dair yanlış algıya katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, bir kez bağımlı olan nargile tütünü kullanıcıları genellikle yoksunluk belirtileri yaşar ve bırakmakta zorluk çekerler.

Nargile içmek akciğer kanseri, ağız kanseri ve kalp hastalığı riskini artırır. Nargilenin zararları arasında dumanından elde edilen nikotin, sigara dumanında bulunandan daha konsantredir. Ayrıca cilde ulaşan oksijeni de azaltır. Ek olarak, nargilenin zararları içenler de solunum yolu enfeksiyonu riskini artırabilir. Nargile içmek de erken cilt yaşlanmasına neden olabilir.

Nargilenin Zararları

Sağlık Etkileri

Nargile içmek, akciğer kanseri, mide kanseri ve ağız kanseri dahil olmak üzere çeşitli sağlık etkileriyle ilişkilidir. Ayrıca akciğer fonksiyonunu azaltabilir, doğurganlığı azaltabilir ve kalp hastalığına neden olabilir. Ayrıca sigara içenleri artan lösemi riski ile ilişkili kanserojen benzene maruz bırakır. Bunlar en iyi bilinen ve zararlı nargile etkilerinden sadece birkaçı. Nargile içiminin ve diğer tütün ürünlerinin etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Nargilenin zararlarının sağlığa etkileri ciddi olabilir, ancak iyi haber şu ki riskinizi azaltmak için atabileceğiniz adımlar var. Örneğin, halka açık yerlerde dumansız hava yasalarını uygulamayı düşünebilir ve nargile kullanımını da içerecek şekilde mevcut dumansız hava yasalarını revize edebilirsiniz. Ayrıca nargile bırakmayı teşvik etmek için kültürel açıdan uygun bırakma hizmetleri ve ürünleri sunmayı deneyebilirsiniz.

Nargilenin zararları sadece yenilikçilerle popüler değildir ve genel nüfus arasında geniş çapta yayılmıştır. Tüm sosyoekonomik sınıflardan ve eğitim seviyelerinden insanlar nargile içmeye başladı. Gençlerin sigara içme alışkanlıklarını araştıran Ulusal Gençlik Tütün Araştırması, gençler arasında nargile kullanımının arttığını gösteriyor. Özellikle, lise öğrencilerinin yüzde yirmisi ve ortaokul öğrencilerinin yüzde yedisi ürünü son 30 gün içinde kullandıklarını bildirdi. Ayrıca nargile içenler elektronik sigara kullanımlarını artırmıştır.

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
blank

Sıradaki haber:

Kahve Zararlı mı? Kahvenin Zararları Nelerdir?