DOLAR

15,8769$% 0.2

EURO

16,8435% -0.21

STERLİN

19,9029£% 0.32

GRAM ALTIN

945,16%0,54

ÇEYREK ALTIN

1.533,00%0,26

BİTCOİN

467050฿%-0.22464

a

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 50 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 4 Ocak tarihli son sayısında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Aydin Adnan Menderes Universitesi 50 Sozlesmeli Saglik Personeli Alimi Yapacak 740x420
google news

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az (18) yaşını tamamlamış veya daha büyük olmak,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmüne uygun olmak,
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,
10. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

1 357x420

2 344x420

3 359x420

4 354x420

5 354x420

6 358x420

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330
internet adresinde bulunan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki
Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî
Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN
adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz
sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca
bilgilendirme yapılmayacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem
yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en
geç 5 (beş) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Başarılı
adayların listesi, http://www.adu.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı
ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

• Başvuru Formu, (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 adresinden temin edilecektir.),
• Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Ayrıca e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.),
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
• Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
• 2 adet fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve bir adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

• Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
• Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.
• Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
• İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
• Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
• İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında (www.adu.edu.tr) adresinden yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
• Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP