DOLAR

16,4012$% 0.18

EURO

17,6069% 0.69

STERLİN

20,7266£% 0.71

GRAM ALTIN

971,18%-0,35

ÇEYREK ALTIN

1.582,00%-0,68

BİTCOİN

477526฿%-0.52345

a

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire ve Psikolog Alım İlanı

Resmi Gazete’nin 8 Mart tarihli son sayısında, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı.

saglikagi.net
Adana Alparslan Turkes Bilim Ve Teknoloji Universitesi Sozlesmeli Hemsire Ve Psikolog Alim Ilani
google news

Üniversitemiz  Birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personeli alımı yapılacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek  adaylar  için  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  olmak  veya  askerlik yükümlülüğü bulunmamak.

e-) 657  sayılı  Kanunun  53  üncü  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü  gereğince  halen  kamu  kurumunda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir.   Aksi   takdirde   bu   maddeye  aykırı   durumu   tespit   edilenlerin   atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

II) İSTENEN BELGELER:

1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel  Daire  Başkanlığının  web  adresinde  ilan  edilecek  olan  Başvuru  Formu  bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulacaktır)

2) 2020  KPSS  (B)  Sınav  Sonuç  Belgesi  (Sonuç  belgesi  ÖSYM  kayıtları  ile  kontrol edilecektir.)

3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare kodlu çıktısı kabul edilir)

4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

7) Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonuna  başvuracak  adaylardan  özel  güvenlik kimlik  kartının  aslı  veya  aslı  gibidir  onaylı  fotokopisi.  (Özel  güvenlik  kimlik  kartına  sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

8) Alanında çalışma şartı istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından alınan barkodlu belge)

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.

 

III) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  15  (on  beş)  iş  günü  içerisinde  http://www.atu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

P2 H1

 

IV) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz  sayılacak,  sözleşmeleri  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve  hakkında  yasal  işlem yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru  Yeri:  Adana  Alparslan  Türkeş  Bilim  ve  Teknoloji  Üniversitesi  Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No: 201/1  01250 Sarıçam / ADANA

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli
HIZLI YORUM YAP